Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Jaka będzie przyszłość akredytacji w POZ ?
Biuro Federacji PZ, 2018-03-13 16:48:49

Kończy się pilotażowy projekt akredytacji w podstawowej opiece zdrowotnej - wkrótce pierwsze przychodnie POZ uzyskają certyfikaty jakości. Po zakończeniu pilotażu pozostaje jednak pytanie: co dalej? Czy standaryzacja w tej dziedzinie stanie się powszechna, czy też na eksperymencie - dodajmy, dość kosztownym - się skończy? O wprowadzenie oceny jakości w POZ, która jako jedyny element w systemie nie miała swoich standardów, od lat zabiegało środowisko medycyny rodzinnej. W końcu się udało, ale tylko eksperymentalnie.
-Pilotażowy program akredytacyjny dla POZ, finansowany ze środków unijnych i Ministerstwa Zdrowia, ruszył w 2016 r. - wyjaśnia ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch. - Ośrodkiem akredytacyjnym zostało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Do programu przystąpiło ok. 250 przychodni, które zdecydowały się sprostać niełatwym wymaganiom. Standardów akredytacyjnych określono bowiem ponad 120. Dostosowanie do nich wiązało się w wielu przypadkach z kosztami w wys. od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy zł. Obecnie pierwsza grupa 150 uczestników pilotażu zostaje podana ocenie, a jeśli wypadnie ona pozytywnie, przychodnie otrzymają certyfikaty jakości. Pierwsze z nich będą wręczane podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej pod koniec kwietnia br.

Czy akredytacje w POZ staną się normą? Pytanie jest o tyle zasadne, że w ustawie o POZ znalazł się zapis o konieczności oceny jakości, do czego dotychczas te podmioty nie były zobligowane. W całej Polsce jest ich jednak ponad 6 tysięcy i zapewne wiele z nich nie spełni wyśrubowanych kryteriów.
- Pilotaż wykazał, że część z wymaganych kryteriów akredytacyjnych należałoby uaktualnić - uważa Joanna Zabielska-Cieciuch. - Nie wszystkie bowiem są realne do spełnienia, m.in. z powodu niskiego stopnia informatyzacji ochrony zdrowia. Osobną kwestią jest sposób wprowadzenia oceny jakości w POZ oraz jej finansowanie. W tej sprawie nadal nic nie wiemy, nie istnieją nie tylko stosowne przepisy, ale nawet ich projekty.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT