Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
90 tysięcy podpisów od Porozumienie Zielonogórskiego
Biuro Federacji PZ, 2017-12-06 11:03:02

Obywatelski projekt ustawy, zakładającej wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w ciągu trzech lat trafił dziś do sejmu. W rekordowo krótkim czasie udało się zebrać 157 tysięcy podpisów (by projekt był procedowany, trzeba było ich co najmniej 100 tysięcy). Większość z nich, bo ponad 90 tysięcy, zebrali lekarze Porozumienia Zielonogórskiego, głównie wśród swoich pacjentów. Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, który składał projekt w sejmie, dziękował wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu, jakim jest zyskanie szerokiego poparcia społecznego dla tej inicjatywy. Ma też nadzieję, że projekt nie tylko będzie rozpatrywany przez sejm, ale też przyjęty. Obecnie parlament kończy prace nad rządowym projektem, według którego nakłady na zdrowie mają stopniowo rosnąć do poziomu 6 proc. PKB do 2025 r. Obywatelskie projekty ustaw trafiają do pierwszego czytania w ciągu miesięcy od daty ich wniesienia do Marszałka Sejmu.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT