Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Sejm: Do e-zdrowia daleka droga
Biuro Federacji PZ, 2017-11-28 15:18:46

- Jeszcze długo nie pożegnamy się z papierem w systemie ochrony zdrowia - komentuje ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch, która wysłuchała informacji Ministerstwa Zdrowia na temat stanu informatyzacji. Temat ten był przedmiotem obrad podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie na jej ostatnim posiedzeniu.
Jak wiadomo, z problemem informatyzacji ochrony zdrowia Polska boryka się od kilku lat. Kolejne etapy projektu nie wychodzą, przedstawiane są wciąż nowe terminy. Była nawet groźba, że trzeba będzie zwracać ponad 480 mln zł unijnej dotacji, na szczęście to niebezpieczeństwo zostało zażegnane, co obecny resort przedstawia jako sukces. Większych sukcesów natomiast w samym procesie informatyzacji nie widać. Ministerstwo Zdrowia planuje w najbliższej przyszłości skupić się na informatyzacji w najbardziej praktycznym wymiarze: recepty, skierowania, szpitalna karta informacyjna, odmowa hospitalizacji, informacja o konsultacji specjalisty.
- Najwcześniej ma być wdrożona e-recepta, którą resort planuje wprowadzić w lutym przyszłego roku, najpierw w formie pilotażu w jednym z 15-tysięcznych miast (na razie nie podano, w którym) - relacjonuje Zabielska-Cieciuch. - Kolejny etap to e-skierowanie (październik 2018 r.). Następne etapy wymiany dokumentacji medycznej na formę elektroniczną planowane są na październik 2019 r. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, e-recepta ma obowiązywać obligatoryjnie od 2020 r., a e-skierowania - od 2021 r.
- Jedna z wątpliwości środowiska medycznego, związana z informatyzacją, dotyczy formy elektronicznego podpisu lekarza - mówi ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. - Korzystanie z profilu e-PUAP nie spełnia swojej roli. Na nasze pytanie w tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedź, że jest na to nowy pomysł: Ministerstwo Zdrowia planuje od przyszłego roku wydawanie elektronicznego PZW( prawa wykonywania zawodu lekarza). Karta będzie służyła  lekarzowi m.in.do autoryzacji wpisów w elektronicznej dokumentacji medycznej i innych dokumentów wymagających podpisu lekarza. Ponieważ na wielu oświadczeniach wymagany też jest podpis pacjenta (np. deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej, potwierdzenie udzielenia świadczeń), a nie ma możliwości zaopatrzenia wszystkich w podpis elektroniczny lub jego wersję-wiele dokumentów pozostanie w wersji papierowej.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT