Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Kandydat na strażaka niedostatecznie badany
Federacja PZ, 2017-07-04 11:09:44

Strażak to zawód wymagający wielu predyspozycji, wśród których sprawność fizyczna należy do najważniejszych. To ona często decyduje nie tylko o bezpieczeństwie samego strażaka, ale i o życiu ratowanych przez niego ludzi. Tymczasem, zdaniem lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego, przepisy dotyczące rekrutacji do szkół pożarniczych niedostatecznie podkreślają ten fakt.

Jednym z elementów rekrutacji jest test sprawnościowy. Bez jego zaliczenia nie ma mowy o dostaniu się do szkoły pożarniczej. Od kandydatów wymaga się zaświadczenia lekarskiego, dopuszczającego do testu sprawnościowego, wystawionego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia. Problem w tym, jaki lekarz powinien je wydać.

-Przepisy mówią, zaświadczenie takie wystawia lekarz rejonowy, rodzinny lub internista - tłumaczy Joanna Szeląg, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. - O tym, że są to przepisy niedostosowane do rzeczywistości, świadczy choćby użycie sformułowania „lekarz rejonowy”. Od dawna nie mamy rejonizacji, więc takie pojęcie nic nie oznacza. Kandydaci do szkół pożarniczych przychodzą więc po zaświadczenie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I tu pojawia się problem. Na jakiej podstawie mamy oceniać, czy młody człowiek może bezpiecznie przystąpić do testu sprawnościowego? Lekarze POZ nie mają do takiej oceny odpowiednich narzędzi. Testy są obciążające dla organizmu i nie wystarczy tu ogólna ocena stanu zdrowia. Jest także kwestia odpowiedzialności lekarza: gdyby w trakcie testu kandydatowi coś się stało. W naszej ocenie weryfikacja wstępna do tego szczególnego zawodu powinna być bardziej szczegółowa, a do testów sprawnościowych powinien dopuszczać lekarz medycyny sportowej lub medycyny pracy.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT