Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Bezpieczne wakacyjne wyjazdy
Biuro Federacji PZ, 2017-06-19 17:28:30

- Jeśli dziecko ma jakiś problem zdrowotny: jest na coś uczulone czy cierpi na przewlekle schorzenie, wysyłając je na wakacje pamiętajmy nie tylko o lekach, ale i o odpowiedniej informacji dla tymczasowych opiekunów - apelują do rodziców lekarze rodzinni.

Wakacje to okres intensywnego przemieszczania się, co wiąże się nie tylko z przyjemnością, ale czasem i nieprzewidzianymi kłopotami. Nagła choroba może się zdarzyć wszędzie. Wysyłając dziecko na zorganizowany wypoczynek rodzice wypełniają w karcie kolonijnej rubryki na temat problemów zdrowotnych swojej pociechy. Jednak dzieci jeżdżą nie tylko na obozy czy kolonie, równie często spędzają lato u rodziny, która staje się opiekunem dziecka na czas pobytu.
- Latem w praktykach lekarza rodzinnego mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, gdy ciocia lub babcia przyprowadzają chore dziecko, ale nie potrafią podać żadnych istotnych dla lekarza informacji na temat jego zdrowia. - mówi Anna Osowska, lekarz z Porozumienia Zielonogórskiego. - Warto o to zadbać zawczasu, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się zachorowanie. Rodzice powinni poinformować tymczasowych opiekunów o problemach zdrowotnych dziecka, przyjmowanych lekach, uczuleniach.
Anna Osowska podkreśla również, że podczas przygotowań do wyjazdu nie wszyscy rodzice pamiętają o zaopatrzeniu w leki, które dziecko przyjmuje przewlekle. Leki się kończą i zaczyna się gorączkowe poszukiwanie pomocy w obawie o pogorszenie się stanu zdrowia małego urlopowicza. Przy braku dokumentacji ordynacja leków jest znacznie utrudniona. Aby tego uniknąć, należy przygotować dziecko do wyjazdu i zaopatrzyć je w niezbędne medykamenty na czas wyjazdu wraz z informacją o dawkowaniu preparatów.

W sytuacji, gdy przewlekle chore dziecko ma spędzić dłuższy czas pod opieką innych osób, warto też zadbać o stronę formalną. Jak radzi NFZ, rodzic dziecka powinien na piśmie złożyć w tej sprawie oświadczenie, wskazując imiennie osobę sprawującą nad dzieckiem opiekę. Oświadczenie będzie podstawą do podejmowania decyzji dotyczących udzielania dziecku świadczeń medycznych.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT