Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
12 tysięcy lekarzy POZ więcej w osiem lat?
Biuro Federacji PZ, 2017-05-31 10:19:40

Wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król w rozmowie z PAP zapowiedział, że docelowy model funkcjonowania POZ ma być osiągnięty za osiem lat, gdy – jak planuje Ministerstwo Zdrowia – liczba lekarzy POZ wzrośnie o 12 tysięcy. Czy to jest realne, skoro młodzi lekarze nie są zainteresowani specjalizacją z medycyny rodzinnej? W tegorocznym wiosennym postępowaniu na 324 miejsca rezydenckie w dziedzinie medycyny rodzinnej chętnych było zaledwie 55 osób.

– Bardzo bym chciał, by te ambitne plany Ministerstwa Zdrowia się zrealizowały; kibicuję, by się udało, bo potrzeba zwiększenia kadry lekarskiej w POZ jest ogromna – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. – Zadanie jest niezwykle trudne, ale nie niewykonalne. Kiedy tworzyła się polska medycyna rodzinna, też mówiono, że to się nie może udać. Jednak od roku 1994, gdy pierwsi lekarze zdali egzamin specjalizacyjny z medycyny rodzinnej, do 2002 r. specjalizację tę zrobiło przeszło 9 tysięcy lekarzy. Był to efekt atmosfery entuzjazmu, ale też dobrych motywatorów, stworzonych przez decydentów. Być może uda się także teraz, będziemy się przyglądać działaniom resortu i dopytywać, w jaki sposób chce osiągnąć ten cel.


Obecnie w POZ pracuje ok. 33 tys. lekarzy, a ok. 11 tys. z nich posiada specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej. Resort chce, by przez najbliższych osiem lat w POZ zatrudnionych zostało dodatkowych 12 tys. lekarzy.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT