Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Jak pokonać chory system?
Federacja PZ, 2017-05-12 18:24:28

„Służba zdrowia? Jak pokonać chory system” - to tytuł najnowszej książki Małgorzaty Soleckiej, która ukazała się nakładem wydawnictwa WAM.

Według opisu wydawcy, jest to pierwszy przewodnik pozwalający obronić się przed „polską paranoją”, który warto przeczytać, by nie dać się urzędniczej machinie. Autorka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna i miesięcznika "Służba Zdrowia”, stara się dociec m.in., czy lekarstwa muszą być takie drogie, czy wizyta w przychodni musi zajmować cały dzień i czy lekarze muszą pracować po kilkanaście godzin na dobę. W analizie chorego systemu nie obwinia lekarzy, usiłuje na problem spojrzeć obiektywnie.
Książka adresowana jest głównie do pacjentów, ale z pewnością zainteresuje też pracowników służby zdrowia. Porozumienie Zielonogórskie od lat tropi i piętnuje absurdy systemu, podkreślając fakt, jak bardzo zbędna biurokracja przeszkadza lekarzom w codziennej pracy. Przekonajmy się, czy nasza diagnoza jest zbieżna z obrazem nakreślonym przez Małgorzatę Solecką.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT