Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
ZUS poprawia system e-zwolnień
, 2017-05-01 23:50:10

Do 1 grudnia tego roku ma być gotowa nowa wersja programu do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, uwzględniająca część uwag Porozumienia Zielonogórskiego.

Propozycje ulepszonych rozwiązań przedstawiono 27 kwietnia podczas spotkania w Warszawie, w którym wzięli udział przedstawiciele ZUS, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Medycznego oraz Porozumienia Zielonogórskiego, jako jedynej reprezentacji świadczeniodawców. Porozumienie Zielonogórskie reprezentowali wiceprezes Wojciech Pacholicki oraz Tomasz Zieliński, ekspert PZ.

- Nowe rozwiązania zmierzają m.in. w kierunku uproszczenia procesu autoryzacji - relacjonuje Wojciech Pacholicki. - To jeden z elementów, który nasze środowisko ostro krytykowało, bo cała procedura w aktualnej wersji jest zbyt skomplikowana i czasochłonna. Żeby system mógł działać sprawnie, musi być prosty i szybki. Przedstawiciele ZUS zapewniają, że ich informatycy nad tym właśnie pracują. Jednak ostateczną wersję poznamy dopiero w grudniu, wtedy też będziemy mogli ją ocenić.

Według najnowszej wersji projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowe e-zwolnienia (obecnie w Senacie), będą one obligatoryjne od 1 lipca 2018 r. Termin ten został więc po raz kolejny przesunięty pod naciskiem środowisk medycznych. Obecnie lekarze mogą wystawiać zwolnienia elektronicznie, ale z takiej formy korzysta niewielu. Według danych ZUS, e-zwolnienia stanowią zaledwie 4 proc. wszystkich.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT