PILNE Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach ......... PILNE Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach ........ PILNE Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........PILNE Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Wielkopolska znowu z nami!
Biuro Federacji PZ, 2017-04-11 15:10:05

Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego podjął 8 kwietnia b.r. decyzję o przyjęciu do swego grona Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Tym samym Porozumienie Zielonogórskie reprezentuje już świadczeniodawców z 15 województw.
- To właściwie formalny powrót naszego związku do Porozumienia Zielonogórskiego, którego w 2003 r. byliśmy współzałożycielami - mówi prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Violetta Fiedler-Łopusiewicz. - Nasze drogi nigdy się nie rozeszły, ale przez ostatnie lata działaliśmy niezależnie. Teraz postanowiliśmy to zmienić. Sytuacja w ochronie zdrowia wymaga łączenia sił i ścisłego współdziałania. A Porozumienie Zielonogórskie to jedyna tak silna organizacja, która reprezentuje środowisko nie tylko lekarzy rodzinnych, ale także specjalistów. Jej głos jest ważny.
Do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia należy m.in. większość podmiotów w Poznaniu i powiecie poznańskim. To nie tylko przychodnie POZ, bo wiele z nich łączy POZ ze specjalistyką. Violetta Fiedler-Łopusiewicz nieustannie zachęca kolejnych pracodawców ochrony zdrowia do zrzeszania się w związku.
- Powinniśmy się wspierać nie tylko we własnym interesie, ale też dla dobra pacjentów - dodaje. - Obecny system jest tak zagmatwany, że pacjent często jest w nim zagubiony. Dążymy do kompleksowości leczenia i takiego modelu, w którym lekarz rodzinny jest przewodnikiem pacjenta w systemie.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT