Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Pierwsze posiedzenie Rady ds. kompetencji
, 2017-04-10 14:31:06

Joanna Szeląg i Iwona Wójcik - to eksperci Porozumienia Zielonogórskiego, którzy wzięli udział w pierwszym posiedzeniu (6 kwietnia) Rady ds. kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Powołanie Rady jest częścią programu realizowanego przez PARP, w którym Porozumienie Zielonogórskie uczestniczy wraz Pracodawcami RP w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka.

- W czasie posiedzenia zostało wybrane i ukonstytuowało się prezydium Rady
oraz został wybrany jej przewodniczący - relacjonuje Joanna Szeląg. - Ponadto przedstawiono założenia działania Rady i określono cele. Rada prowadzi szeroko zakrojone badanie: Bilans Kapitału Ludzkiego. Jego celem jest zidentyfikowanie potencjalnych potrzeb w zakresie kwalifikacji i kompetencji w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a następnie, we współpracy z PARP, ocena
rzeczywistych potrzeb.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i RPiPS oraz różnych organizacji związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Przedstawiły one problemy dotyczące zarówno kompetencji, jak i organizacji systemu. Ustalono m.in., że prowadzony będzie stały monitoring legislacyjny w obszarze dotyczącym działalności Rady, a uczestniczy projektu będą na bieżąco zgłaszali swoje uwagi. W ramach Rady powstaną dwie grupy robocze, do których nabór będzie się odbywał w drodze konkursów. Grupie zajmującą się ochroną zdrowia przewodniczy dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, a pomocą społeczną - prof.dr hab. Mirosław Grewiński.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT