Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
Brak konkretów w sprawie ustawy o POZ
Biuro Federacji PZ, 2017-04-05 14:59:59

Ostateczny kształt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej będzie znacznie się różnił od pierwotnego projektu, przedstawionego do konsultacji społecznych - wynika z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia podczas tzw. konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej 30 marca b.r. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji ze środowiska POZ i pracodawców, a Porozumienie Zielonogórskie reprezentowali wiceprezes Teresa Dobrzańska-Pielichowska oraz Tomasz Zieliński.
-Ministerstwo nie przedstawiło gotowego nowego projektu, ale zapewniano nas, że zakres zmian będzie szeroki - mówi Tomasz Zieliński. - M.in. resort zamierza zrezygnować z zapowiadanej wcześniej opieki zintegrowanej. Decyduje się natomiast na wprowadzenie opieki koordynowanej, najpierw w formie pilotażu, ale już od 1 lipca 2020 r. obligatoryjnie dla wszystkich świadczeniodawców. Według deklaracji resortu, koordynatorem zespołu POZ będzie lekarz. Zapowiedziano także pozostawienie stawki kapitacyjnej jako podstawy finansowania POZ, ale bez gwarancji jej wysokości.
Podczas konferencji uzgodnieniowej nie podano także terminu przedstawienia nowego projektu ustawy o POZ. Jak wiadomo z wcześniejszych informacji, podczas konsultacji społecznych wpłynęło kilkaset uwag na jego temat.




ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT