Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
Lekarze rodzinni w walce z cukrzycą
Biuro Federacji PZ, 2016-11-10 15:29:50

Eksperci są zgodni, że większość chorych na cukrzycę może być z powodzeniem prowadzona przez lekarza POZ, który ma też do spełnienia ogromną rolę w profilaktyce tej choroby. Dlatego Porozumienie Zielonogórskie z zadowoleniem przyjmuje kolejną inicjatywę, wzmacniającą rolę lekarzy POZ w walce z chorobą, która jest ogromnym problemem społecznym – w Polce choruje na nią ok. 3 mln osób. Tą inicjatywą jest porozumienie między Polskim Towarzystwem Diabetologicznym a Stowarzyszeniem Kolegium Lekarzy Rodzinnych, mające na celu m.in. współpracę w zakresie „szerzenia zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy”.
-Takich działań nigdy dosyć – ocenia wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego Wojciech Pacholicki. - Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, jak wiele można zrobić dla przeciwdziałania cukrzycy i skutecznego jej leczenia w gabinecie lekarza rodzinnego, który jest najbliżej pacjenta. Lekarze PZ od 2010 r. prowadzą zajęcia dla pacjentów w ramach „Szkoły Cukrzycy”, która powstała we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków i specjalistami w zakresie diabetologii.
„Szkoła Cukrzycy” realizowana jest w ponad 100 praktykach lekarzy rodzinnych w całej Polsce. To coś więcej niż wykłady – informacje przekazywane w bezpośrednim kontakcie, przez „swojego” lekarza, którego pacjent zna i do którego ma zaufanie, możliwość wyjaśnienia wszystkich wątpliwości na miejscu – to wszystko decyduje o skuteczności profilaktyki. Zdaniem ekspertów to najlepszy model prowadzenia kampanii prozdrowotnych.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT