Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu............... Nowe biurokratyczne obowiązki - w dniu 1 marca 2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Ustawa poza elementami pożądanymi zgodnymi z naszymi wnioskami upraszczającymi wdrożenie e-recepty zawiera zmianę Prawa Farmaceutycznego, która nakłada biurokratyczne obowiązki na kupujących produkty lecznicze, suplementy diety oraz wyroby medyczne w aptekach na potrzeby działalności medycznej - instrukcja dla członków w części kodowanej serwisu
W szkołach wciąż nie znają przepisów o zaświadczeniach
Federacja PZ, 2016-09-29 15:45:53

Wraz z początkiem roku szkolnego jak bumerang wraca problem zaświadczeń lekarskich, których bezpodstawnie wymaga się od uczniów. W wielu szkołach wysyła się w tym celu dzieci do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, co nie znajduje podstawy w przepisach, a ponadto rodzi niepotrzebne nieporozumienia między pacjentami a lekarzami.

Problem ten powrócił m.in. na Podkarpaciu, gdzie nagminnie do lekarzy rodzinnych zgłaszają się rodzice uczniów, którzy chcą uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych. Do przychodni są kierowani przez szkoły (dyrekcję lub nauczycieli) po zaświadczenie o możliwości udziału w tych zajęciach.
Podkarpackie Porozumienie Zielonogórskie skierowało w związku z tym pismo do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z prośbą o poinformowanie dyrektorów szkół w województwie o aktualnie obowiązujących przepisach w tej kwestii. Prezes Porozumienia Podkarpackiego Mariusz Małecki wyjaśnia w nim, że wydawanie takich zaświadczeń nie należy do obowiązków lekarza POZ.
„Nadzór nad zajęciami wychowania fizycznego z definicji sprawuje lekarz POZ, ale wyłącznie w ramach badań bilansowych, jako element badań profilaktycznych uczniów klas zerowych, w trzeciej klasie szkoły podstawowej, w pierwszej klasie gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej” - wylicza Małecki, powołując się na ministerialne rozporządzenie w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą z 28 sierpnia 2009 r. Z rozporządzenia wynika, że efektem wymienionych badań nie jest wydanie żadnego odrębnego zaświadczenia.
Zaświadczenia takie są wymagane od uczniów szkół lub klas sportowych lub też uczniów, biorących udział w zajęciach oraz zawodach organizowanych przez związki sportowe (rozporządzenie MZ z 14 kwietnia 2011 w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 12 r. ż. oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia). Prezes Podkarpackiego Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla, że w takich sytuacjach zaświadczenie wydaje specjalista medycyny sportowej, a nie lekarz POZ.
ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT