Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Misja i cele

Cele i Zadania Federacji

Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentó w publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organó w władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Zadaniem Federacji jest:

 • występowanie w interesie i na rzecz swoich członków,
 • działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków Federacji,
 • wspieranie członków w prowadzeniu polityki w zakresie rokowań warunków umów z dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych,
 • kształcenie zrzeszonych pracodawców w sferze zarządzania, organizacji pracy, w sferze stosunków pracy oraz ustawicznego podnoszenia jakości usług,
 • prowadzenie studiów i badań rynkowych na rzecz członków Federacji,
 • integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami Federacji,
 • rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie prywatyzacji w ochronie zdrowia,
 • budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Federacji a pacjentami korzystającymi z systemu ochrony zdrowia,
 • wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój,
 • ochrona prawna członków Federacji.


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT